VALMENNUKSET & LUENNOT

Stressinhallintavalmennus ryhmille & yksilöille

MindCoach® -valmennus antaa työkalut, joilla mahdollistetaan pysyvä elämäntapamuutos.

Stressinhallintavalmennus tarjoaa mielen ja kehon käytäntöjä, joilla pystyt vahvistamaan itseäsi arjessa ja saavuttamaan paremman elämänlaadun. Näin ulkopuolisen, stressiä aiheuttavan kriisin kohdatessa ennalta valmistautunut henkilö on aina tilanteessa vahvempi. Valmennuksessa käytetty MindCoach® -stressinhallintamenetelmä on syntynyt vaativan työelämän tarpeista, jossa sitä on kehitetty, käytetty ja tieteellisesti tutkittu. Valmennusmenetelmä keskittyy aistien, kehon ja mielen virittämiseen ennen paineista tai vaativaa tilannetta niin, että tilannetietoisuus ja päätöksentekokyky tehostuvat.

YKSILÖVALMENNUS

STRESSINHALLINTAVALMENNUS MINDCOACH® SINULLE

Verkkovalmennus toteutetaan juuri sen pohjalta, mikä sinua palvelee tällä hetkellä parhaiten.

Saat konkreettisia työkaluja stressinhallintaan. Voit valita sinua parhaiten palvelevan teeman (perhe, työ, harrastukset, erilaiset muutostilanteet…). Käymme läpi tämänhetkiset tavoitteesi ja keinot niiden saavuttamiseksi. Saat työkaluja, joilla pääset alkuun omassa stressinhallintatyöskentelyssäsi. Ensimmäisen ja toisen tapaamisen välissä on noin 3 viikkoa, jona aikana keskityt itseesi ja työstät tehtäviä. Seuraavan tapaamisen aikana katsomme, miten olet päässyt liikkeelle, ja teemme jatkosuunnitelman palvelemaan edistymistäsi.

Hinta 230 €

Sisältää kolme tapaamista ja itsenäinen työskentely näiden välissä. Ensimmäinen tapaaminen 90 min, toinen ja kolmas tapaaminen 60 min.

Tapaamisen toteutus
Teams tai muu sovellus

Yksittäiset jatkotapaamiset
65 € / 60 min
(Hinnat sis. alv 24 %)

Ajanvaraus
sari@mielentaito.fi

RYHMÄVALMENNUS

RYHMÄVALMENNUS & LUENNOT

Räätälöidyt stressinhallintakurssit- ja luennot ryhmille

Stressinhallintavalmennus MindCoach® ryhmille on osallistava. Käymme läpi stressin mekanismit ja strategiat hallintaan sekä palautumiseen. Kurssiin voidaan sisällyttää myös yksilöityjä toiveita sisällöstä. Teorian lisäksi teemme ryhmä- ja yksilötyöskentelyä. Mahdollisuus sovittaessa myös persoonallisuuskartoituksen tekemiseen ryhmävalmennuksen jälkeen.

Ajanvaraukset ja tiedustelut

sari@mielentaito.fi

”Stressi on kehon yleisreaktio mihin tahansa muutosvaatimukseen”

– Hans Selye

Mitä stressi on?

Tuntuu, että henki ei kulje. Hengästyttää, vaikka fyysinen rasitus on vähäistä. Uni on levotonta ja katkonaista, tekemättömät työt ja aikataulut painavat. Aamulla väsyttää ja ajatus on samea. Pienetkin asiat huolestuttavat ja haasteet tuntuvat ylivoimaisilta. Olo on kireä ja ärsytyskynnys matala.

Kokemus stressistä on yksilöllinen, mutta stressin mekanismi toimii kaikilla ihmisillä samankaltaisesti. Stressireaktiossa ihminen pyrkii mukauttamaan fysiologian ja mielen muuttuneisiin olosuhteisiin, mahdollisiin ongelmiin ja haasteisiin. Stressitila syntyy, kun haasteet ovat suuremmat kuin ne resurssit, jotka ihmisellä ovat käytettävissään. Stressitilassa siis vaatimukset ja voimavarat eivät kohtaa.

Stressinhallintavalmennuksessa perehdytään ja harjoitellaan mielen ja kehon käytäntöjä, joilla ihminen pystyy vahvistamaan itseään arjessa. Toimivat stressinhallintamenetelmät auttavat keskittämään omat voimavarat kriisitilanteessa oikein. Ja näin ulkopuolisen, stressiä aiheuttavan kriisin kohdatessa ennalta valmistautunut henkilö on aina tilanteessa vahvempi.

Elämässä on kysymys voimavarojen tasapainosta – jo pienillä arjen muutoksilla voi nostaa omaa elämänlaatuaan merkittävästi!